Fremtidens vinderorganisationer er digitale

Forleden stødte jeg på Linkedin på et indlæg fra Thomas Honore, CEO i Columbus IT. Et indlæg, hvor Thomas argumenterer for, at vi i den globale genåbning, som er i gang, åbner til en verden, der ikke længere er den samme. Fire megatrends har for alvor fået fat og har ændret den måde hvorpå vi driver vores virksomheder. De fire megatrends er accelereret af krisen og medfører en grundlæggende anden måde at drive virksomhed på:

  • Hjemmearbejde tiltrækker de bedste talenter
  • Fjernsalg og digital levering er den nye normal
  • Fremtidens vindervirksomheder er digitale
  • Digitalisering driver bæredygtighed

Corona-krisens påvirkning på vores organisations- og foreningsverden

Indlægget og de fire megatrends fik mig til at reflektere over Corona-krisens påvirkning på vores organisations- og foreningsverden. For der er for mig ingen tvivl om, at de organisationer og foreninger, der har klaret sig bedst igennem krisen, er dem, der på samme måde som indlægget hævder, forstår at udnytte og drage fordel af digitaliseringen. Og jeg er overbevist om, at det også er dem, der vil klare sig bedst på den lange bane. For pludselig har det været en udfordring at holde bestyrelsesmøder, medlemsmøder, møder med potentielle medlemmer og med organisationens interessentsfære. Men de organisationer der i forvejen havde taget hul på digitaliseringen havde et forspring ind i krisen. For de fire megatrends gælder også for organisationer, som de gør for virksomhederne – let oversat.

Engagerede og aktive medlemmer

Medlemsorganisationer er nødt til at have et højt fokus på at tiltrække og fastholde engagerede og aktive medlemmer, hvad enten det er virksomhedsmedlemmer eller personlige medlemmer. Ledelsen er nødt til at understøtte organisationens digitalisering og ikke mindst de tilbud, man har til potentielle og aktive medlemmer, for både virksomheder og enkeltindivider lever allerede nu i digitale tidsalder – de seneste to måneder har blot understreget dette. Rigtig mange mennesker – både offentligt ansatte og privatansatte har på meget kort tid fået en ny balance mellem fritidsliv og arbejdsliv og det kan i endnu højere grad presse organisationsverdenen. For hvor er der så plads til det traditionelle organisationsliv? De organisationer, der med digitaliseringen kan skabe en naturlig tilstedeværelse hos medlemmerne og hvor organisationens tilbud og indsats blandes mellem de klassiske fysiske mødeaktiviteter og nye onlinetilbud af varierende slags vinder også ”kampen om vores fritid”. Det bliver vigtigere, at det ikke er altafgørende, om man deltager på et bestemt tidspunkt eller på en bestemt lokation, men at man har tilbud på stort set alle tider af døgnet og fx kombinerer fysiske og digitale tilbud, så medlemmerne selv kan vælge til og fra.

Digital hvervning

Online tilstedeværelse er altså afgørende, også med hverveindsatseen. Organisationer er i ligeså høj grad som virksomheder nødt til at tænke digitalisering ind i salgs- og hvervearbejdet. Og det er mere end blot en hjemmeside med medlemstilbud. Det er oplysende og involverende aktiviteter, som kan gennemføres digitalt – også for dem, der ikke allerede er medlemmer. En kultur, hvor alle aktiviteter tænkes ind som hverve- og salgsaktiviteter. Og ikke mindst skal pre- og onboarding altid ske med det samme og digitalt. Der er i parentes bemærket mange ressourcer at spare ved at tænke velkomst og modtagelse af nye medlemmer digitalt.

Fremtidens vinderorganisationer er digitale – og bæredygtige

Corona-krisen har sat yderligere skub i digitaliseringen og kombineret med nye generationer, der vokser op med mobilen i hånden og vennerne online, så er alle organisationer nødt til at finde en plads og en balance i krydsfeltet mellem fysiske og digitale tilbud og aktiviteter.

Med digitaliseringen i organisationer følger selvfølgelig også bæredygtighed. Både i et meget lokalt perspektiv, men også sammen med de samarbejdspartnere, man har på regionalt og globalt plan. Flere møder med søsterorganisationer – og oftere med mulighed for et tættere samarbejde – kan afvikles uden det i samme grad går udover klimaet, som når vi mødes fysisk rundt omkring på kloden. Det giver inspiration udefra med mulighed for at forbedre egne aktiviteter. Organisationer der gerne vil markere sig som bæredygtige kan nå rigtig langt med digitaliseringen. 

Så fremtidens vinderorganisationer er digitale

Kontakt os gerne for en videre snak om digitaliseringens påvirkning af vores måde at drive organisationer og foreninger.

Leave a Reply